mgr Barbara Kołodziej

o

Kwalifikacje:

absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

absolwentka studiów podyplomowych: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego

trener II klasy pływania

instruktor pływania

ratownik wodny

instruktor odnowy biologicznej

instruktor pływania niemowląt i małych dzieci

członek Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt

instruktor pływania osób niepełnosprawnych wg zasad Koncepcji Halliwick

szkolenie "Future Trends in Aquatics"

udział w szkoleniu Basic Watsu ( terapia wodna Watsu)

o